Politika privatnosti

Zadnje ažuriranje: 25. oktobar 2021.

O ovoj politici privatnosti

Ova Politika privatnosti opisuje naše politike i procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju vaših ličnih podataka, kada koristite našu Uslugu i obavještava vas o vašem pravu na privatnost i o tome kako vas zakon štiti.

Koristimo vaše lične podatke u svrhu pružanja i poboljšavanja naše Usluge. Koristeći našu Uslugu, pristajete na prikupljanje i upotrebu vaših ličnih podataka,  u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Riječi čije je početno slovo napisano velikim slovom imaju definisana značenja pod sljedećim uslovima. Sljedeće definicije će imati isto značenje bez obzira pojavljuju li se u jednini ili u množini, u muškom ili ženskom rodu.

Definicije

Za potrebe ove Politike privatnosti:

Račun je jedinstveni račun kreiran za pristup našoj Usluzi ili djelovima naše Usluge.

Podružnica je entitet koji kontroliše, je kontrolisana ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, đe “kontrola” znači vlasništvo nad 50% ili više dionica, vlasničkih udjela ili drugih vrijednosnih papira s pravom glasa za izbor direktora ili drugog organa upravljanja.

Aplikacija je  softverski program pod imenom SKEN,  razvijen od strane Kompanije, a preuzet od strane vas.  

Kompanija (u ovom tekstu nazivana ili “kompanija”, “mi”, “mi” ili “naša”) je Fleka DOO, Vasa Raičkovića 13/1, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Za potrebe GDPR-a, kompanija je kontrolor podataka.

Država je Crna Gora.

Kontrolor podataka, za potrebe GDPR-a (Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka), je Kompanija kao pravno lice koje samo ili zajedno s drugima, određuje svrhu i način obrade Ličnih podataka.

Uređaj je bilo koji uređaj koji može pristupiti Usluzi, poput računara, mobilnog telefona ili digitalnog tableta.

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na identifikovanog pojedinca ili pojedinca koji se može identifikovati.

Za potrebe GDPR-a, lični podaci označavaju sve informacije koje se odnose na vas, kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili na jedan ili više faktora specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet.

Usluga se odnosi na Aplikaciju.

Pružalac Usluge je svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na eksterno angažovane kompanije ili pojedince zapošljene u Kompaniji radi omogućavanja Usluge, pružanja Usluge u ime Kompanije, obavljanja aktivnosti u vezi sa Uslugom ili pomaganja Kompaniji u analizi načina na koji se Usluga koristi. U svrhu GDPR-a, Pružalac Usluge se smatra obrađivačem podataka.

Usluga društvenih medija trećih strana odnosi se na bilo koju web stranicu ili bilo koju stranicu određene društvene mreže putem koje se Korisnik može prijaviti ili kreirati nalog za korišćenje Uslugu.

Podaci o upotrebi su podaci prikupljeni automatski, bilo da su generisani korišćenjem Usluge ili prikupljeni iz same infrastrukture Usluge (na primjer, trajanje posjeta stranici).

“Vi” se odnosi na pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu ili na kompaniju, ili drugo pravno lice u ime kojeg to lice pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

Prema GDPR -u (Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka), “Vi” se može odnositi na subjekt podataka ili na korisnika, kao pojedinca koji koristi Uslugu.

Prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka

Vrste prikupljenih podataka

Lični podaci

Dok koristite našu uslugu, možemo od vas zatražiti uvid u vaše određene identifikacijske podatke koji se mogu koristiti za vaše kontaktiranje ili identifikaciju. Podaci koji otkrivaju identitet mogu uključivati, ali nijesu ograničeni na:

 • E-mail adresu
 • Ime i prezime
 • Telefonski broj
 • Adresu, državu, pokrajinu, poštanski broj, grad
 • Podatke o upotrebi
 • Podatke o demografskim karakteristikama korisnika (pol, starosna dob i sl.)

Podaci o upotrebi

Podaci o upotrebi prikupljaju se automatski, prilikom korišćenja usluge. Podaci o upotrebi mogu uključivati informacije poput adrese internet protokola vašeg uređaja (npr. IP adresa), tipa pretraživača, verzije pretraživača, stranice naše Usluge koju posjećujete, vrijeme i datum vaše posjete, vrijeme provedeno na određenoj stranici, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Kada pristupite Usluzi putem mobilnog telefona, možemo automatski prikupljati određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na vrstu mobilnog telefona koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog telefona, operativni sistem vašeg mobilnog telefona, vrstu pretraživača za mobilni internet koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Takođe možemo prikupljati podatke koje vaš pretraživač šalje kad god posjetite našu Aplikaciju ili kada Aplikaciji pristupate putem mobilnog telefona.

Informacije sa društvenih medija trećih strana

Kompanija vam omogućava da kreirate nalog i prijavite se da biste koristili Uslugu putem sljedećih društvenih medija trećih strana:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Ako se odlučite registrovati putem ili nam na neki drugi način odobrite pristup društvenim medijima trećih strana, možemo prikupljati lične podatke koji su već povezani s vašim nalogom na društvenom mediju, poput vašeg imena, vaše email adrese, vaše aktivnosti ili vaše liste kontakata povezanih s tim nalogom.

Možda imate i mogućnost dijeljenja dodatnih informacija sa Kompanijom putem vaših naloga na društvenim medijima trećih strana. Ako odaberete pružiti takve podatke i lične podatke, prilikom registracije ili u drugim slučajevima, dajete Kompaniji dozvolu da ih koristi, dijeli i skladišti na način koji je u skladu s ovom Politikom privatnosti.

Podaci prikupljeni tokom korišćenja Aplikacije

Dok koristite našu Aplikaciju, u cilju omogućavanja funkcionalnosti naše Aplikacije, uz vaše prethodno dopuštenje, možemo prikupljati:

 • Podatke o vašoj lokaciji
 • Podatke iz imenika vašeg uređaja (lista kontakata)
 • Slike i druge informacije iz fotoaparata i galerije fotografija vašeg uređaja

Ove podatke koristimo za pružanje funkcionalnosti naše Usluge, kao i za poboljšanje i prilagođavanje naše Usluge. Podaci se mogu učitati na servere i/ili server Kompanije ili njenih dobavljača usluga, ili se jednostavno mogu pohraniti na vašim uređajima.

Pristup ovim podacima možete omogućiti ili onemogućiti u bilo kom trenutku, kroz podešavanje postavki uređaja.

Korišćenje vaših ličnih podataka

Kompanija može koristiti vaše lične podatke u sljedeće svrhe:

 • Za pružanje i održavanje naše Usluge, uključujući i praćenje korišćenja naše Usluge.
 • Za upravljanje vašim računom: za upravljanje vašom registracijom kao korisnika Usluge. Lični podaci koje dajete vam mogu omogućiti pristup različitim funkcionalnostima Usluge, koje su vam dostupne kao registrovanom korisniku.
 • Za izvršavanje ugovora: razvoj, usklađenost i preuzimanje kupoprodajnog ugovora za proizvode, artikle ili usluge koje ste kupili ili bilo koji drugi ugovor s nama putem Usluge.
 • Da vas kontaktiramo: Da vas kontaktiramo putem e-pošte, telefonskih poziva, SMS -a ili na neki drugi način elektronske komunikacije, poput push notifikacija kroz Aplikaciju, u vezi sa ažuriranjem ili informacijama povezanih s funkcionalnostima, proizvodima ili ugovorenim uslugama, uključujući sigurnosna ažuriranja, kada je potrebna njihova implementacija.
 • Da bismo vam dostavili vijesti, posebne ponude i opšte informacije o drugim uslugama koje nudimo, a koje su slične onima koje ste već kupili ili o kojima ste se raspitivali, osim ako se nijeste odlučili da ne primate takve informacije.
 • Za upravljanje vašim zahtjevima: Za prisustvovanje i upravljanje vašim zahtjevima prema nama.
 • Za poslovne prenose: Vaše podatke možemo koristiti za procjenu ili sprovođenje spajanja, prodaje, restrukturiranja, reorganizacije, raspuštanja ili druge prodaje ili prenos neke ili cijele naše imovine, nezavisno od toga da li je riječ o stečajnom postupku, likvidaciji ili sličnom postupku, u kojem lični podaci koje posjedujemo o našim korisnicima usluga, spadaju u prenesenu imovinu .
 • U druge svrhe: Vaše podatke možemo koristiti u druge svrhe, npr. za analizu podataka, identifikovanje trendova upotrebe, određivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja te za ocjenjivanje i poboljšanje naše Usluge, proizvoda, drugih usluga, marketinških aktivnosti i vašeg iskustva.

Vaše lične podatke možemo podijeliti u sljedećim situacijama:

 • S pružaocima Usluge: Vaše lične podatke možemo podijeliti s pružaocima Usluge za praćenje i analizu korišćenja naše usluge, kako bi vas kontaktirali.
 • Za poslovne prenose: Možemo dijeliti ili prenositi vaše lične podatke u vezi sa ili tokom pregovora o bilo kakvom spajanju, prodaji imovine Kompanije, finansiranja ili sticanja cijelog ili dijela našeg poslovanja od strane druge kompanije.
 • Sa podružnicama: Vaše podatke možemo podijeliti s našim podružnicama, i u tom slučaju ćemo zahtijevati da te podružnice poštuju ovu Politiku privatnosti. Podružnice uključuju našu matičnu Kompaniju i sve druge podružnice, zajedničke partnere ili druge kompanije koje kontrolišemo ili imamo zajedničku kontrolu nad njima.
 • S poslovnim partnerima: Vaše podatke možemo podijeliti s našim poslovnim partnerima,  kako bi vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.
 • S drugim korisnicima: kada dijelite lične podatke ili na neki drugi način komunicirate u drugim javnim prostorima s drugim korisnicima, takve informacije mogu biti pregledane od strane svih korisnika i mogu se javno distribuirati vani. Ako vi komunicirate s drugim korisnicima ili se registrujete putem usluga društvenih medija trećih strana, mogu se viđeti vaši kontakti dostupni preko usluga društvenih medija trećih strana, vaše ime, profil, slike i opis vaših aktivnosti. Slično, drugi korisnici će moći viđeti opise vaših aktivnosti, komunicirati s vama i pregledati vaš profil.
 • Uz vaš pristanak: Možemo otkriti vaše lične podatke za bilo koje druge svrhe uz vaš pristanak. 

Čuvanje vaših ličnih podataka

Kompanija će zadržati vaše lične podatke samo onoliko koliko je potrebno u svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadržaćemo i koristiti Vaše lične podatke u mjeri u kojoj je to potrebno za usklađivanje s našim zakonskim obavezama (na primjer, ako se od nas traži da zadržimo vaše podatke u skladu s važećim zakonima), rješavanje sporova i implementiranje naših pravnih sporazuma i politika.

Kompanija će takođe čuvati podatke o upotrebi za potrebe interne analize. Podaci o upotrebi se generalno čuvaju kraći vremenski period, osim kada se ti podaci koriste se za jačanje bezbjednosti ili poboljšanje funkcionalnosti naše Usluge ili smo u zakonskoj obavezi da čuvamo ove podatke određeni duži vremenski period.

Prenos vaših ličnih podataka

Vaši podaci, uključujući lične podatke, obrađuju se u operativnim prostorijama Kompanije i na bilo kojim drugim mjestima đe se nalaze strane uključene u njihovo procesuiranje.

To znači da se ove informacije mogu prenijeti na – i održavati se na – računarima koji se nalaze van vaše države, pokrajine, zemlje ili ili druge državne organizacije u kojoj se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih iz vaše države.

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti, nakon čega slijedi vaše podnošenje takvih podataka, predstavlja i vaš pristanak na taj prenos.

Kompanija će preduzeti sve potrebne korake kako bi osigurala da vaši podaci budu tretirani sigurno i u skladu s ovom Politikom privatnosti i neće biti prenosa vaših ličnih podataka organizaciji ili zemlji, osim ako u njima ne postoje odgovarajuće kontrole, uključujući obezbjeđivanje sigurnosti vaših podataka i druge lične podatke.

Otkrivanje vaših ličnih podataka

Poslovne transakcije

Ako je Kompanija uključena u spajanje, akviziciju ili prodaju imovine, vaši lični podaci se mogu prenositi. Bićete obaviješteni prije prenosa vaših ličnih podataka i primjene drugačije Politike privatnosti.

Sprovođenje zakona

Pod određenim okolnostima, od Kompanije se može zahtijevati da otkrije vaše lične podatke, ako se to zahtijeva zakonom ili kao odgovor na validne zahtjeve javne vlasti (npr. suda ili vladine agencije).

Ostali zakonski uslovi

Kompanija može otkriti vaše lične podatke, ukoliko je uvjerena da je ta akcija neophodna da bi se:

 • Pridržavala zakonskih obaveza
 • Štitila i branila prava ili imovinu Kompanije
 • Spriječila ili istražila moguće nepravilnosti u vezi sa Uslugom
 • Zaštitila ličnu sigurnost korisnika Usluge ili javnosti
 • Zaštitila se od pravne odgovornosti

Sigurnost vaših ličnih podataka

Sigurnost vaših ličnih podataka nam je važna, ali zapamtite da nijedan način prenosa putem Interneta, odnosno način elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Iako nastojimo koristiti komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.

Detaljne informacije o obradi vaših ličnih podataka

Pružaoci usluga koje koristimo mogu imati pristup vašim ličnim podacima. Ovi dobavljači prikupljaju, skladište, koriste, obrađuju i prenose podatke o vašim aktivnostima u okviru naše Usluge,i u skladu s njihovom politikom privatnosti.

Analitika

Možemo koristiti pružaoce usluga trećih strana za praćenje i analizu korišćenja naše Usluge.

Google Analytics

Google Analytics je usluga web i mobile analitike koju nudi Google i koja prati i izvještava o posjetama na web stranici i mobilnim aplikacijama. Google koristi prikupljene podatke za praćenje i Monitoring korišćenja naše usluge. Ovi podaci se dijele s drugim Google servisima. Google može koristiti prikupljene podatke za kontekstualizaciju i personalizovanje oglasa vlastite oglasne mreže.

Možete isključiti određene funkcije Google Analyticsa kroz postavke na svom mobilnom telefonu, kao što su postavke oglašavanja vašeg uređaja ili slijedeći uputstva koja Google daje u svojim Pravilima privatnosti: https://policies.google.com/privacy

Za više informacija o Google-ovoj praksi privatnosti posjetite: Google web stranica o privatnosti i uslovima: https://policies.google.com/privacy

Firebase

Firebase je analitička usluga koju pruža Google Inc. Možete isključiti određene Firebase funkcije  kroz postavke na svom mobilnom telefonu, kao što su postavke oglašavanja vašeg uređaja ili slijedeći uputstva koja Google daje u svojim Pravilima privatnosti: https://policies.google.com/privacy

Takođe vam preporučujemo da pregledate Googleova pravila za zaštitu vaših ličnih podataka: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Za više informacija o tome koje vrste podataka Firebase prikuplja, molimo vas posjetite “Kako Google koristi podatke kada posjećujete  web stranice ili aplikacije naših partnera”: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Marketing putem e-pošte

Možemo koristiti vaše lične podatke da bismo vas slali biltene, marketing ili promotivni materijal i druge informacije koje bi vas mogle zanimati. Možete odustati od primanja bilo koje ili svih ovih poruka od nas putem linka za odjavu, slijedeći uputstva navedena u bilo kojoj e-pošti koju šaljemo, ili nas kontaktirajte.

Možemo koristiti pružaoce usluga digitalnog marketinga putem e-pošte za upravljanje i slanje e-pošte vama.

Mailchimp

Mailchimp je usluga digitalnog marketinga za slanje e-pošte koju nudi The Rocket Science Group LLC. Za više informacija o praksi privatnosti Mailchimpa posjetite njihova pravila o privatnosti: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Upotreba, performanse i ostalo

Možemo koristiti eksterne pružaoce servisa kako bismo osigurali poboljšanje naše Usluge.

FreshDesk

FreshDesk je softver za korisničku podršku. Uslugom upravlja Freshworks, Inc. Usluga FreshDesk-a može prikupljati podatke s vašeg uređaja. Podaci koje prikuplja FreshDesk čuvaju se u skladu s njihovim Pravilima privatnosti: https://www.freshworks.com/privacy/

Google places

Google places je servis koji prosljeđuje informacije o mjestima, koristeći  HTTP(S) zahtjeve. Njime upravlja Google. Usluga Google places može prikupljati podatke od vas i od vašeg uređaja iz sigurnosnih razloga.

Podaci koje prikupi Google places čuvaju se u skladu sa Google-ovom Politikom privatnosti: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

GDPR privatnost

Pravna osnova za obradu ličnih podataka prema GDPR-u

Lične podatke možemo obrađivati pod sljedećim uslovima:

 • Pristanak: Pristali ste na obradu vaših  ličnih podataka u određene svrhe.
 • Izvršenje ugovora: Davanje ličnih podataka je neophodno za izvršavanje ugovora sa vama i/ili za bilo koje predugovorne obaveze.
 • Pravne obaveze: Obrada ličnih podataka neophodna je za usklađenost sa zakonskom obavezom kojoj Kompanija podliježe.
 • Vitalni interesi: Obrada ličnih podataka neophodna je radi zaštite vaših vitalnih interesa ili vitalnih interesa neke druge osobe.
 • Javni interesi: Obrada ličnih podataka povezana je sa zadatkom koji je sproveden u javnom interesu ili prilikom vršenja službenih dužnosti ili u okviru ovlašćenja koja su data Kompaniji.
 • Legitimni interesi: Obrada ličnih podataka neophodna je u svrhu ispunjavanja zakonitih interesa koje sprovodi Kompanija.

U svakom slučaju, Kompanija će rado pomoći u razjašnjavanju posebne pravne osnove koja se odnosi na obradu, a posebno na to da li je potreba za obradom ličnih podataka zakonskog ili ugovornog karaktera, ili je nastala zbog potrebe za sklapanjem ugovora.

Vaša prava prema GDPR -u

Kompanija se obavezuje poštovati povjerljivost vaših ličnih podataka i garantuje da možete ostvariti svoja prava. Prema ovoj politici privatnosti, a prema zakonu, ako se nalazite u EU, imate pravo da:

 • Zatražite pristup vašim ličnim podacima. Pravo pristupa, ažuriranja ili brisanja podataka koje imamo o vama. Kad god je to moguće, možete pristupiti, ažurirati ili zatražiti brisanje vaših ličnih podataka direktno u okviru postavki vašeg naloga. Ako nijeste u mogućnosti izvršiti ove radnje sami, kontaktirajte nas kako bismo vam pomogli. Ovo vam takođe omogućava da primite kopiju ličnih podataka koje imamo o vama.
 • Zatražite ispravku ličnih podataka koje imamo o vama. Vi imate pravo na ispravljanje bilo kojih nepotpunih ili netačnih podataka koje mi imamo.
 • Uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka. Ovo pravo postoji tamo đe smo se mi oslanjali na zakonski okvir kao pravnu osnovu za našu obradu, a postoji nešto u vašoj konkretnoj situaciji, zbog čega se želite usprotiviti našoj obradi vaših ličnih podataka, po ovom osnovu. Vi takođe imate pravo prigovora na obradu vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga.
 • Zatražite brisanje vaših ličnih podataka. Imate pravo zatražiti od nas da izbrišemo ili uklonimo vaše lične podatke, kada nemamo valjan razlog za nastavak njihove obrade.
 • Zatražite prenos vaših ličnih podataka. Mi ćemo dostaviti vama ili trećoj strani koju ste odabrali, vaše lične podatke u struktuiranom elektronskom obliku, koji se obično koristi. Imajte na umu da se ovo pravo odnosi samo na automatizovane informacije za koje ste prvobitno dali pristanak za njihovo korišćenje, ili na podatke koji su korišćeni za sklapanje ugovora sa vama.
 • Povučete pristanak. Imate pravo povući pristanak za korišćenje vaših ličnih podataka. Ako povučete svoj pristanak, možda nećemo biti u mogućnosti da vam omogućimo pristup određenim specifičnim ili svim funkcijama Naše Usluge.

Ostvarivanje vaših GDPR prava na zaštitu podataka

Možete iskoristiti svoja prava pristupa, ispravljanja, otkazivanja i prigovaranja, kontaktirajući nas. Imajte na umu da ćemo od vas možda tražiti da potvrdite svoj identitet prije nego što odgovorimo na takve zahtjeve. Ako podnesete zahtjev, mi ćemo se potruditi da vam odgovorimo što je prije moguće.

Imate pravo uložiti žalbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka u vezi sa našem prikupljanje i korišćenjem vaših ličnih podataka. Za više informacija, ako ste u Evropskom ekonomskom prostoru (EEA), kontaktirajte vašu lokalnu ustanovu za zaštitu ličnih podataka u EEA-u.

Privatnost đece

Naš servis se ne obraća nikome mlađem od 13 godina. Mi, svjesno, ne prikupljamo lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i svjesni ste da je vaše dijete dalo nama svoje lične podatke, kontaktirajte nas. Ako postanemo svjesni da smo prikupili lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina bez provjere roditeljskog pristanka, preduzećemo korake da uklonimo te podatke sa našeg servera.

Ako se moramo osloniti na pristanak kao pravnu osnovu za obradu vaših podataka i vaša država zahtijeva pristanak roditelja, možemo zahtijevati i pristanak vašeg roditelja prije nego što prikupimo i koristimo te podatke.

Linkovi na druge web stranice

Naša usluga može sadržavati linkove koji vode do drugih web stranica, kojima mi ne upravljamo. Ako kliknete na link treće strane, bićete preusmjereni na web stranicu te treće strane. Savjetujemo vam da pregledate Pravila privatnosti svake web stranice koju posjećujete.

Nemamo kontrolu nad i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politiku ili praksu privatnosti bilo koje web stranice ili usluge trećih strana.

Izmjene ove Politike privatnosti

S vremena na vrijeme, možemo ažurirati našu Politiku privatnosti. Obavijestićemo vas o bilo kojoj promjeni objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici. Prethodno ćemo vas obavijestiti putem e-pošte i/ili istaknutog obaveštenja u okviru naše Usluge da promjena stupa na snagu i ažuriraćemo datum kod stavke “Zadnje ažuriranje” na početku ove Politike privatnosti. 

Savjetujemo vam da povremeno pregledate ovu Politiku privatnosti radi izmjena. Izmjene ove Politike privatnosti stupaju na snagu datumom objavljivanja na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja o ovoj Politici privatnosti, možete nas kontaktirati e-poštom: [email protected]